HEMIJSKA INDUSTRIJA NEVENA

CANDY RUSH d.o.o. Beograd

Adresa sedišta:
Surčinska 10E, 1
1070 Beograd
SRBIJA

Adresa proizvodnje:
Severna 25 br. 3, 15000 Šabac

tel: +381 11 318 48 00
e-pošta: office@rimgroup.rs